مباني علوم حيوانات آزمايشگاهي (با تأكيد بر جوندگان آزمايشگاهي)

کد محصول
موجودی انبار موجود

بدون شک افزايش سطح بهداشت عمومي جوامع انساني کنوني و موفقيت در کنترل و يا ريشهکني بسياري از بيماريهاي مهلک واگير نظير فلج اطفال و آبله در طي قرن گذشته ميلادي، همچنين پيشرفت سريع در شاخههاي مختلف علومپزشکي و زيستشناسي و ظهور عرصههاي جديدي از علم نظير بيوتکنولوژي يا زيستفناوري، مديون نقش کليدي و مهم استفاده از جانداران مختلف به ويژه مهرهداران و خصوصا جوندگان و پريماتها در تحقيقات بوده است.

مولف دکتر محمدحسن اصغري وسطيکلائي، ابوالفضل خيمة، دکتر غزاله حاجموسي، عليرضا نعمتي
زیرنظر دکتر محمدتقي دانشزاده
ناشر انتشارات پژوهشگاه رويان (وابسته به جهاد دانشگاهي)
نوبت چاپ اول/1392
شابک 978-600-92587-8-9

بدون شک افزايش سطح بهداشت عمومي جوامع انساني کنوني و موفقيت در کنترل و يا ريشهکني بسياري از بيماريهاي مهلک واگير نظير فلج اطفال و آبله در طي قرن گذشته ميلادي، همچنين پيشرفت سريع در شاخههاي مختلف علومپزشکي و زيستشناسي و ظهور عرصههاي جديدي از علم نظير بيوتکنولوژي يا زيستفناوري، مديون نقش کليدي و مهم استفاده از جانداران مختلف به ويژه مهرهداران و خصوصا جوندگان و پريماتها در تحقيقات بوده است.
نگاهي دقيق به نحوه توزيع جايزه معتبر نوبل در رشته فيزيولوژي و پزشکي که اولين بار در سال 1901 به دانشمند آلماني ون بهرينگ به خاطر تلاشهايي که در زمينه سرم درماني به ويژه کاربرد آن عليه بيماري ديفتري انجام داد و آخرين آن در سال 2012 ميلادي به طور مشترک به سر جان گوردون از انگلستان و ياماناکا از ژاپن به خاطر کشف امکان تبديل سلولهاي بالغ به سلولهاي پرتوان با کمک برنامهنويسي مجدد اعطا شد، دو نکته اساسي را در مورد اهميت استفاده از حيوانات آزمايشگاهي در تحقيقات مشخص ميکند. نخست آنکه اين جايزه بيشتر به پژوهشهايي تعلق گرفته که در آنها به نحوي از حيوانات آزمايشگاهي استفاده شده است و دوم اينکه نتايج حاصل از پژوهشهاي حيوان محور از مقبوليت بيشتري برخوردار هستند. به بيان ديگر تحقيقاتي که در بدن حيوان زنده (In vivo) به نتيجه ميرسد در مقايسه با آنهايي که در محيط آزمايشگاهي (In vitro) انجام ميشوند، از اعتبار بالاتري برخوردار هستند.
نکته ديگري که از اهميت زيادي برخوردار است، رعايت اصول انساني در استفاده از حيوانات آزمايشگاهي در پژوهش و يا آموزش است، تا جايي که امروزه پذيرش و اعتبار تحقيقات علمي هر چند که از ارزش بالايي هم برخوردار باشند، منوط به رعايت اصول اخلاقي کاربرد حيوانات آزمايشگاهي است.
در اين کتاب که حاصل تلاش پرسنل بخش علوم حيوانات آزمايشگاهي پژوهشگاه رويان جهاد دانشگاهي است، نيازهاي محيطي و فيزيولوژيکي و روشهاي اخلاقي کار با جوندگان آزمايشگاهي به خوبي مورد توجه قرار گرفته و به منظور افزايش مهارتهاي عملي دانشجويان و پژوهشگران محترم همراه با لوح فشرده آموزشي ارائه شده است. اميد است اين اثر بتواند در گسترش فرهنگ رفتار انساني و مراقبت مسئولانه از حيوانات مورد استفاده در پژوهش و آموزش موثر واقع شود.

محصولات مرتبط