تشخيص و درمان ناباروري در زنان

کد محصول
موجودی انبار موجود

ناباروري به عدم باروري پس از يک سال ارتباط مرتب جنسي اطلاق ميشود. طبق آمار حدود 10-15درصد زوجها از اين مشکل رنج ميبرند. افراد ناباروري که تمايل به درمان دارند، در سالهاي اخير افزايش يافته است. حدود نيمي از موارد علت ناباروري زنانه و در نيمي ديگر به نوعي عامل مردانه دخيل است. در ميان علل ناباروري زنانه علل شايعتري مانند اشکالات تخمکگذاري و لولهاي تا اختلالات با شيوع کمتر مانند عوامل رحمي و اشکالات دهانة رحم و ايمونولوژيک بهچشم ميخورند.

مولف دکتر فيروزه غفاري
همکاران تأليف (به ترتيب حروف الفبا): دکتر مهناز اشرفي، دکتر مريم حافظي، دکتر رويا حسيني، دکتر فريبا رمضانعلي، دکتر مهرانگيز زنگنه، دکتر مرضيه شيوا، دکتر مهري مشايخي، دکتر ماندانا همت
ناشر انتشارات پژوهشگاه رويان (وابسته به جهاد دانشگاهي)
نوبت چاپ اول/1394
شابک 978-600-94587-6-9

ناباروري به عدم باروري پس از يک سال ارتباط مرتب جنسي اطلاق ميشود. طبق آمار حدود 10-15درصد زوجها از اين مشکل رنج ميبرند. افراد ناباروري که تمايل به درمان دارند، در سالهاي اخير افزايش يافته است. حدود نيمي از موارد علت ناباروري زنانه و در نيمي ديگر به نوعي عامل مردانه دخيل است. در ميان علل ناباروري زنانه علل شايعتري مانند اشکالات تخمکگذاري و لولهاي تا اختلالات با شيوع کمتر مانند عوامل رحمي و اشکالات دهانة رحم و ايمونولوژيک بهچشم ميخورند. بنابراين، پزشک با طيف وسيعي از اختلالات روبهرو ميشود. دانش و آگاهي براي تشخيص علت ناباروري اقدام صحيح به بررسي ضروري و درنهايت درمان مفيد بسيار مهم است. بهخصوص در کشورهايي که اين بيماري تحت پوشش بيمه هم نباشد و بيماران براي معالجه ناچار به مراجعه به شهرهاي بزرگتر نيز باشند.

در مجموعة پيشرو سعي شده اختلالات شايع مربوط به ناباروري زنانه شرح و اقدامات تشخيصي و درماني ارائه شود. اميدواريم اين جمعآوري در راستاي ميل به اين هدف هر چند بهعنوان قدمي بسيار کوچک، مفيد باشد.

 

محصولات مرتبط