تشخيص و درمان اختلال مرحلهی ترشحی

کد محصول
موجودی انبار موجود

باروري در انسان، به لانهگزيني جنين وابسته است. براي اين مهم و ادامهي رشد جنين، آندومتر بايد پذيرا باشد. آندومتر در جريان يک سيکل قاعدگي عادي با توجه به تغييرات فوليکول در حال رشد، از مرحلهي پروليفراتيو به مرحلهي ترشحي گذر ميکند تا در مرحلهي ترشحي پذيراي جنين باشد. نقص مرحلهي ترشحي، يکي از عوامل اختلال در لانهگزيني است. پاتوفيزيولوژي نقص مرحلهي ترشحي، تأثير سازوکارهايهاي مختلفي و پيچيدهاي است که بيماريهايي مانند نازايي، سقط سه ماههي اول، اختلالات تيروئيد، هايپرپرولاکتينمي، تحريک تخمکگذاري ودرمانهاي کمک باروري را همراهي ميکند.

در مطلب پيش روسعي کردهايم تا از جنبههاي مختلف به بررسي اين بيماري بپردازيم واقدامات تشخيصي و درماني را براساس جديدترين مطالعات ارائه دهيم. اميد است مطالب گردآوري شده مفيد واقع شود.

گردآوري دکتر فيروزه غفاري
مولف دکتر رضا افلاطونيان، دکتر آزاده اکبري، دکتر الهام اميرچقماقي، دکتر مريم حافظي، دکتر فريبا رمضانعلي، دکتر فيروزه غفاري، دکتر مهري مشايخي، دکتر مريم مشفقي، دکتر آيدا نجفيان، دکتر ماندانا همت
همکاران تأليف (به ترتيب حروف الفبا): الهام حسيني، آذر يحيائي
ناشر انتشارات پژوهشگاه رويان (وابسته به جهاد دانشگاهي)
نوبت چاپ اول/1397
شابک 978-600-8486-07-7
شمارگان 1000 نسخه

محصولات مرتبط