تشخيص ناهنجاريهاي مادرزادي رحم

کد محصول
موجودی انبار موجود

در اين کتاب اطلاعات جامعي درخصوص تشخيص و طبقهبندي ناهنجاريهاي مادرزادي رحم بهوسيلهي انواع روشهاي تصويربرداري گردآوري شده است. همچنين عکسهاي متعدد سونوگرافي، هستروسونوگرافي و هيستروسالپنگوگرافي با کيفيت بالا از ناهنجاريهاي رحميِ مشاهده شده در بيماران مراجعه کننده به پژوهشگاه رويان در اين کتاب ارائه شده است. 
بنابراين، مطالعهي اين مجموعهي ارزشمند توسط متخصصان راديولوژي، متخصصان زنان، پزشکان عمومي   و ماماها براي تشخيص صحيحي نوع ناهنجاري مادرزادي رحم و مديريت بهتر بيمار، ياريدهنده و راهگشاست.

 

مولف دکتر فيروزه احمدي، زهره رشيدي، مريم جوام
ناشر انتشارات پژوهشگاه رويان (وابسته به جهاد دانشگاهي)
نوبت چاپ اول/1395
شابک 978-600-8486-00-8

محصولات مرتبط