• info@royaninstitute.org
  • 021-23562000

بانک آنتی بادی

بانک آنتی‌بادی پژوهشگاه رویان آنتی بادی‌هایی که مصرف آنها در پژوهشگاه کمتر است و لیست آن را در ادامه می‌بینید از طریق سایت پژوهشگاه رویان در اختیار پژوهشگران سایر مراکز قرار می‌دهد. 
لازم به ذکر است متقاضیان خرید آنتی‌بادی لازم است درخواست خود را به شماره 23562677 فکس کنند و درخواست خود را حداقل ظرف مدت یک هقته از با شماره تلفن 23562515 از خانم عظیمی پیگیری کنند.
زمان تحویل آنتی بادی (در صورت تایید شدن) روزهای یکشنبه و سه شبنه هر هفته از ساعت 9:00 الی 14:00 است.
 

دریافت لیست آنتی‌بادی‌های موجود